Dane adresowe

Restauracja32Motel
ul. Trzygłowska 32
72-300 Gryfice

Konto: 94 9376 0001 0029 0645 2001 0027

Restauracja

Gastronomia, Rezerwacje, Wydarzenia

Motel

Noclegi ze śniadaniem w Gryficach.

Restauracja 32 Motel

Skontaktuj się z nami


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS Gryfice Sp. z o.o. Słudwia, 72-310 Płoty
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@pksgryfice.com.pl, lub PKS Gryfice Sp. z o.o., ul.Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu